Viimeisellä rannalla

Kotiseudun murteesta

Posted on: syyskuu 24, 2010

Keskipohjalaisia murrepiirteitä

  • Välivokaalin esiintyminen: pohoja ’pohja’, jalaka ’jalka’, lehemä ’lehmä’
  • Inessiivin päätteet: talosa ~ talossa ’talossa’, seurosa ~ seurossa ’seuroissa’
  • Konsonanttien geminoituminen: sannoo ’sanoo’, mittään ’mitään’, makkaa ’makaa’
  • Vokaaliyhtymien -ea, -eä edustus: korkia ’korkea’, pimiä ’pimeä’
  • Pääpainottoman -oa-yhtymän vastineena -ua: maitua ’maitoa’, peltua ’peltoa’
  • Yhteinen omistusliite -nna monikon 1. ja 2. persoonassa: *talonna ’talomme, talonne’
  • Monikon 1. persoonan pääte -mma, -mmä: olimma ’olimme’, menimmä ’menimme’

via Wikipedia

On Twitter

Vierailijat